Herdrukken

Begin juni verschijnen herdrukken van twee titels die gedurende lange tijd niet leverbaar waren: Sarnami Hindostani 1920-1960 / 1 Worteling, identiteit en gemeenschapsvorming in Suriname en Hindostaanse contractarbeiders (1873-1920) van India naar de plantages van Suriname .

Sarnami Hindostani

Sarnami Hindostani verscheen in 2013. Het werd destijds aangekondigd als deel 1 van een omvangrijke studie. Door omstandigheden heeft uitgave van deel 2 de nodige vertraging opgelopen, maar zoals het er nu uitziet zal dat in 2019 verschijnen. Deel I behandelt de komst naar Suriname, de vestiging en worteling, de rol van de infrastructuur en de inkomstenverwerving. Veel aandacht is er voor wonen, welzijn, opvoeding en onderwijs. Het familieleven, de tradities en taboes passeren eveneens de revue in het eerste deel. Deel II gaat in op het cultureel, sociaal en religieus leven. Aan de bijzondere ontwikkeling van Hindostaanse vrouwen wordt een apart hoofdstuk gewijd. Tevens worden de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de urbanisatie en de ontwikkeling van deze groep uitvoerig beschreven.
meer info en reserveren

Hindostaanse contractarbeiders

Chan Choenni heeft de geschiedenis van de Hindostaanse contractarbeiders te boek gesteld. Niet alleen door uitgebreide literatuurstudie en archiefonderzoek, ook aan de hand van oral history geeft Choenni een inkijk in het leven van de contractarbeiders. Zo geeft hij een levendig beeld van de werving en selectie in India, van het transport naar de havenstad Calcutta/Kolkata en van de reis overzee. Ook beschrijft hij de aankomst in Suriname en het dagelijks leven van de contractarbeiders op de plantages.
meer info en reserveren