30 april Jan Pronk bij Boekhandel Paagman

Op dinsdag 30 april is Jan Pronk om 19:00 uur te gast bij Paagman, vestiging Fred. Hij zal een lezing geven naar aanleiding van zijn boek Strijd rond de grote meren en aansluitend zal hij signeren.

Dinsdag 30 april 2019 19:00 uur
Paagman vestiging Fred
Frederik Hendriklaan 217
2582 CB Den Haag
Toegang gratis, graag aanmelden

Tip van Paagman: geniet voor het evenement van een avondmaaltijd in ons Kicking Horse Café. Iedere doordeweekse avond tussen 17:00 – 20:00 uur kunt u genieten van een heerlijke warme maaltijd voor slechts €14,50.Bekijk hier het wisselende weekmenu!

Strijd rond de grote meren

In 1994 werd een miljoen mensen vermoord in Rwanda. De genocide op Tutsi’s schokte de wereld, maar niemand greep in, men keek toe. Pas later kwam de hulp op gang. Die ging niet naar de slachtoffers, maar naar ‘het andere’ Rwanda: de twee miljoen Hutu-vluchtelingen die naar de buurlanden waren getrokken uit vrees voor wraak. Zij bereidden zich voor op terugkeer om Rwanda gewapenderhand te bezetten.
Maar dit was niet het enige conflict dat Centraal-Afrika teisterde. Tegelijkertijd woedden burgeroorlogen in Zaïre, het latere Congo, en Burundi. De strijd duurde jaren en al die tijd hebben verschillende landen samen geprobeerd via politieke onderhandelingen, bemiddeling, humanitaire hulp, wederopbouw, ontwikkelingshulp en juridische assistentie de conflicten te verminderen. Helaas was er vaak te weinig hulp of kwam de hulp te laat. Nederland was intensief bij deze inspanningen betrokken. In dit boek beschrijft Jan Pronk de gebeurtenissen vanuit zijn persoonlijke ervaringen.

Jan Pronk

Jan Pronk (1940) was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van VROM in het kabinet Kok II. Daarnaast was hij adjunctsecretaris-generaal van de UNCTAD, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal VN-gezant in Soedan. Daarnaast is hij als emeritus professor Theory and Practice of International Development verbonden aan het Institute for Social Studies in Den Haag.

Strijd rond de Grote Meren