Ons boek Van Elburg tot Deshima: zes eeuwen familie Feith van auteur Arlette Kouwenhoven is genomineerd voor Overijssel Verwoord 2021. Het is één van de vijf genomineerden op de shortlist non-fictie.

Onder de noemer Overijssel Verwoord reikt Rijnbrink ieder jaar een prijs uit voor het beste boek van Overijssel in de categorieën fictie en non-fictie. Door middel van boeken wil Overijssel Verwoord de inwoners van Overijssel de cultuur, de historie en unieke eigenschap van de provincie laten ervaren. Schrijvers en dichters helpen om deze ambitie te realiseren. De verkiezing wordt in opdracht van de provincie Overijssel georganiseerd.

Op donderdag 18 november 2021 is de bekendmaking van de winnaar die via een livestream worden uitgezonden.

 

Over het boek

De familie Feith, bekend van de romantische dichter Rhijnvis Feith, hield als exponent van het Nederlands patriciaat eeuwenlang nauwkeurig haar stamboom bij. De diverse door de familie uitgegeven genealogieën bevatten korte biografieën van honderden leden, zeer beknopt maar wel in noten verwijzend naar talloze oude bronnen en archiefstukken.

Bij bestudering van dit bronnenmateriaal veranderden de op papier wat stijve lieden met hun meestertitels en regentenbanen al gauw in mensen van vlees en bloed. Stoere mannen die hun veestapel beschermden tegen roofridders, diep gelovige types die hun mogelijk verblijf in het vagevuur afkochten met donaties aan de kerk, rechters die moesten oordelen over moordenaars en verkrachters. Pakhuismeesters en opperhoofden in de Oost, die het koopmansbloed van hun allereerste voorvaderen in de aderen hadden stromen. Later plantage-eigenaars en managers van cultuurondernemingen, archivarissen met een passie voor lokale geschiedenis en oprichters van musea. Het was een bijzondere stoet mensen met elk afzonderlijk een even bijzonder levensverhaal.

Maar bovenal kwam het besef dat aan deze familie heel veel Nederlandse geschiedenis kleeft. Dit boek vertelt het verhaal achter de familie Feith. Het toont de context waarbinnen de diverse generaties Feith hebben geleefd en hoe zij een deel van de Nederlandse geschiedenis onder andere hebben ingevuld.