Sarnami Hindostani, 1920-1960

Worteling, identiteit en gemeenschapsvorming in Suriname

Charietje Choenni & Chan Choenni

29,50

Sarnami Hindostani is een onmisbare studie voor hen die meer willen weten over Suriname en in het bijzonder over Surinaamse Hindostanen. Binnen een tijdsbestek van 40 jaar werd (een aanzienlijk deel van) deze groep succesvol, ondanks achterstelling en tegenspoed. herdruk oktober 2018

Uitverkocht!

Beschrijving

Sarnami Hindostani is een onmisbare studie voor hen die meer willen weten over Suriname en in het bijzonder over Surinaamse Hindostanen. De onderzoekers – zelf van Surinaams Hindostaanse afkomst – schetsen een fraai beeld van een dynamische en fascinerende bevolkingsgroep. Binnen een tijdsbestek van 40 jaar werd (een aanzienlijk deel van) deze groep succesvol, ondanks achterstelling en tegenspoed. De sterke identiteit en de cultural heritage, alsook de banden met het land van herkomst – India – droegen bij aan dit succes. Maar, bovenal waren het de overlevingsdrang, de ijver en het doorzettingsvermogen van de Hindostaanse contractarbeiders die dit proces stimuleerden.

Deze publicatie is het eerste deel van de omvangrijke historische studie Sarnami Hindostani die in twee delen verschijnt. Diverse aspecten van het dagelijks leven van Hindostanen in de periode 1920 tot 1960 worden beschreven. De publicaties zijn vooral toegespitst op de worteling, de identiteit(sontwikkeling), de gemeenschapsvorming en de inburgering in Suriname. Hindostaanse Surinamers zijn nakomelingen van de contractarbeiders die tussen 1873 en 1916 van India naar Suriname migreerden. In totaal kwamen ongeveer 37.000 Hindostanen naar Suriname. Hiervan waren 34.000 afkomstig uit India. Ruim de helft van deze groep bleef na afloop van het contract in Suriname wonen. Daarnaast vestigde zich een groep van 3.000 Hindostanen uit omliggende koloniën (zoals Guyana) in Suriname. Deze bevolkingsgroep stond bekend als Britsch-Indiërs. In kregen de in Suriname geboren kinderen de status van Nederlands onderdaan. Surinaamse Hindostanen ontwikkelden zich in de loop der jaren tot Sarnami Hindostani. Dat dit proces niet van een leien dakje ging, blijkt uit hetgeen de auteurs in deze studie beschrijven. Het onderzoek omvat de periode 1920 tot 1960, de fase vanaf de worteling tot de inburgering van de Hindostaanse gemeenschap in Suriname.

Deel I van deze studie behandelt de komst naar Suriname, de vestiging en worteling, de rol van de infrastructuur en de inkomstenverwerving. Veel aandacht is er voor wonen, welzijn, opvoeding en onderwijs. Het familieleven, de tradities en taboes passeren eveneens de revue in het eerste deel. Deel II, dat in 2019 zal verschijnen, gaat in op het cultureel, sociaal en religieus leven. Aan de bijzondere ontwikkeling van Hindostaanse vrouwen wordt een apart hoofdstuk gewijd. Tevens worden de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de urbanisatie en de ontwikkeling van deze groep uitvoerig beschreven. De emancipatie en inburgering van Hindostanen komen ook in het tweede deel aan bod. De studie sluit af met conclusies

Andere suggesties…