De tenen van de leguaan

Verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten

Henk Menke, Toine Pieters, Melinda Reyme & Jack Menke

24,50

Lepra (boasie, kokobe, ziekte van Hansen) heeft net als de slavernij een stempel gedrukt op Suriname. De moedige strijd tegen beide kwaden verbindt alle Surinamers. Dit boek maakt de sporen van lepra zichtbaar voor een breed publiek en draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennis van de geschiedenis en cultuur van Suriname.

Uitverkocht!

Beschrijving

Inhoud

Lepra (boasie, kokobe, ziekte van Hansen) heeft net als de slavernij een stempel gedrukt op Suriname. De moedige strijd tegen beide kwaden verbindt alle Surinamers. Dit boek maakt de sporen van lepra zichtbaar voor een breed publiek en draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennis van de geschiedenis en cultuur van Suriname. De auteurs proberen antwoorden te vinden op vragen als: waar komt de surinaamse lepra vandaan, hoe gingen de mensen om met deze tragedie, hoe was en is de formele bestrijdingsstrategie en waarom is het zo belangrijk om te luisteren naar authentieke verhalen van Surinamers over ziekte en gezondheid? De auteurs laten zien hoe archiefonderzoek en analyse van verhalen en mythen in combinatie met veld- en aboratoriumonderzoek geleid hebben tot verrassende en opmerkelijke inzichten over een genadeloze plaag en een ongrijpbare ziektekiem.

De in het boek beschreven levensgeschiedenissen van ex-hansenpatiënten dragen letterlijk de sporen van afkomst,religie, taboe en lijden. Maar tegelijkertijd zien we ook nadrukkelijk verzet en protest tegen het systeem van opsporing en afzondering. Het gaat overduidelijk om het volgen van eigen keuzes bij de behandeling van en omgang met lepra, samenhangend met de eigen culturele achtergrond. In dit publieksboek geven de auteurs niet alleen een stem aan hen die vaak geen stem krijgen in de geschiedschrijving, maar zij laten ook verleden en heden, mens en natuur amensmelten. De tekst wordt verduidelijkt door betekenisvol beeldmateriaal. Het voorwoord is geschreven door de surinaamse ‘queen of Storytelling’, Cynthia Mc Leod (Hoe duur was de suiker?).