Architectonische kwaliteit

een notitie over architectuurbeleid

Tjeerd Dijkstra

12,50

In deze publicatie beschrijft Tjeerd Dijkstra welke begrippen een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van de architectonische kwaliteit. Na een algemene beschouwing over de ontwikkeling en beoordeling van architectonische concepten gaat hij in op de procedures van begeleiding en beoordeling.

Uitverkocht!

Beschrijving

In 1985 schreef Tjeerd Dijkstra, in zijn toenmalige functie van rijksbouwmeester, een notitie over het begrip architectonische kwaliteit en de criteria die naar zijn mening gehanteerd zouden kunnen worden bij het beoordelen van bouwplannen.

Sindsdien zijn meer dan vijftien jaar verstreken en opnieuw is er behoefte aan verheldering van het begrip architectonische kwaliteit. Ditmaal vooral ten behoeve van de beleidsnota’s waarmee de Nederlandse gemeenten, ingevolge de nieuwe bepalingen over het welstandstoezicht in de woningwet, verplicht zijn duidelijkheid te verschaffen over de beoordelingscriteria die zij hanteren bij de uitoefening van hun welstandsbeleid.

In deze publicatie beschrijft Tjeerd Dijkstra welke begrippen een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van architectonische kwaliteit. Na een algemene beschouwing over de ontwikkeling en beoordeling van architectonische concepten gaat hij in op de procedures van begeleiding en beoordeling.

De voorgestelde criteria en procedures hebben een algemene strekking en zijn bruikbaar bij het beoordelen van plannen in vele opdrachtsituaties. Niet alleen voor welstandscommissie, maar ook voor particulieren, het bedrijfsleven en instellingen.