Drie dagen voor de verkiezingen in Suriname presenteerden advocaat en politicus Gerold R. Sewcharan en journalist Iwan Brave hun boek Nog ver van een ware democratie in Paramaribo. In het boek komt Sewcharan tot de conclusie dat Suriname `nog ver weg van een waarachtige democratie’is. In de afgelopen tien jaar zijn er veel ‘constitutionele aanvallen’ op de democratie en rechtsstaat gepleegd tijdens de NDP-regering van Desi Bouterse, de militaire dictator in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Sewcharan was als advocaat betrokken bij het strafproces over de Decembermoorden van 1982. Dat dit strafproces twaalf jaar duurde was vooral te wijten aan de vele pogingen van de NDP-regering (lees: Desi Bouterse als president en hoofdverdachte) om het te dwarsbomen en ongrondwettelijk te beëindigen. Volgens Sewcharans beschouwingen is Suriname een ‘schijndemocratie’.

Dit is echter niet volledig te wijten aan de militaire dictatuur en de NDP-regeerstijl. Ook de traditionele etnische politiek voering en de koloniale erfenis van het rechtspraakstelsel liggen hieraan ten grondslag. Vooral hier legt Sewcharan de vinger op de zere plek. De in dit boek gebundelde artikelen zijn geschreven vanuit zijn visie op en bezorgdheid over de staatsrechtelijke toestand en vanuit de behoefte invloed te hebben op de politiekvoering van Suriname.

Sewcharan licht in dit boek zijn achterliggende visie, filosofie, ideologie en zijn politiek-maatschappelijke kijk ten aanzien van de Surinaamse democratische rechtsstaat toe. Hiervoor voerde hij uitgebreide gesprekken met de journalist Iwan Brave. De uitwerkingen hiervan vormen de tweede basis van dit boek, dat hierdoor leest als zowel een staatsrechtelijk werk als een politiek-maatschappelijk manifest. Het boek geeft inzicht in de ideeën van Sewcharan als politieke visionair en voorzitter van de nieuwe Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), die het recht als ‘ontwikkelingsinstrument’ wil inzetten. In het licht van de uitkomst van de Surinaamse verkiezingen een belangwekkend boek.

Op de foto de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek aan politicoloog en politicus Hans Breeveld door Gerold Sewcharan. Links in beeld co-auteur Iwan Brave en rechts de zoon van Sewcharan. De foto is van Irvin Ngariman